Marie-Hélène CLINCHAMPS Eclats de rire, Gong Yoo
Crayon, acteur coréen, Gong Yoo, drama"hello, my teacher !"